TRANG TRA CỨU KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHĐN


Nhập mã sinh viên :

LƯU Ý: MỌI TRƯỜNG HỢP THẮC MẮC SINH VIÊN GẶP TRỰC TIẾP CÔ DUNG (BÀN SỐ 2 - PHÒNG CTSV) ĐỂ GIẢI QUYẾT

B03.QT824-02
Theo Quyết định số 3758/QĐ-ĐHĐN ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng


@ Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng