Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Phòng Công tác sinh viên


KHẢO SÁT VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP 6 THÁNGBạn vui lòng Copy mã sinh viên được gửi trong mail paste vào ô Nhập mã SV và bấm Vào khảo sát để tiến hành khảo sát
Trân trọng cảm ơn!

Nhập mã SV:


Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp có việc làm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Trường Đại học Sư phạm triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nhà trường trân trọng đề nghị Anh/Chị cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin trong phiếu khảo sát là hoàn toàn được bảo mật.


QUÊN MÃ SINH VIÊN